Twlit rom wcxowrobt planetaze sadac materializmi pasobs da xeebis shrials arawin usmens,sadac

Автор:
Опубликовано: 2044 дня назад (21 октября 2012)
Блог: Вино
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Twlit rom wcxowrobt planetaze sadac materializmi pasobs da xeebis shrials arawin usmens,sadac dro ar gakws cas shexedo ra mshwenieria?
Sheidzleba 3 jer giyvardet cxovrebashi adamiani da samivejer namdvili siyvarulit? | НАКЛЕЙКИ И ГИБДД
0 # 21 октября 2012 в 21:50 0
aravitar shemtxvevashi ak kvela fotols misi xma akvs,da fasobs faseuli
0 # 21 октября 2012 в 21:50 0
Bunebis xma es sascaulia perebi misi
0 # 22 октября 2012 в 03:09 0
Xsirad mwnatrob mcwane balaxis surnels dawjde marto da cam miyuros twalebsi tkwen?
0 # 22 октября 2012 в 03:11 0
me arunatrob xshirad makvs eg bedniereba kabinetshic ki makvs mwvane kutxe
0 # 22 октября 2012 в 04:51 0
Mec saxlsi kotnis ywawilebi makws ra ywawilebs axareb saxlsi an kabinetsi
0 # 22 октября 2012 в 11:28 0
palmebi,begoniebi,kaqtusebi,da tetrad rac kvavis titkmis kvela kavili makvs
0 # 22 октября 2012 в 14:38 0
Me cispers wagmerteb patarobasi cas awxedawdi da misi lamazi sicispre ise mxiblawda misi mshurda da mindoda zustad cis shesadari twalebis peri mkonoda
0 # 22 октября 2012 в 18:38 0
Chemi patarobis suratebic midews piradshi
0 # 22 октября 2012 в 20:07 0
Cisperi twali makws magram cisa peri upro momconda widre chemi twalis peri
0 # 22 октября 2012 в 21:31 0
ca kvelaze nateli da lamazi aris saqartveloshi,aseti lamazi arsad minaxavs
0 # 23 октября 2012 в 00:36 0
Gansakutrebit lamazia ca agwistoshi gamit warskwlawebit mocedili
0 # 23 октября 2012 в 06:40 0
sakartveloshi ert erti programit chamovedi 17tlis tinat,da mteli sakartvelo movlili makvs,mere ki ak gavtxovdi da var qartveli mokalake,da vici tkveni tesebi,vlaparakob,vter,da kartul ojaxs vuvli
0 # 23 октября 2012 в 14:32 0
amjamad ki.ise sakartveloshi.sad romeli tlidan var?bodishi ver gavige me germaneli var
0 # 23 октября 2012 в 21:05 0
Germaneli?kartuli saidan ici deda an mama gyaws kartweli?
0 # 23 октября 2012 в 21:12 0
An kartuli ena ase kargad rogor ici?kartulis shescawla ram gadagacywetina
0 # 23 октября 2012 в 22:59 0
15telia sakartveloshi vcxovrob kartulic vistavle da rusulic ak.kartveli bebo mkavda magram mas ar ustavlebina,kmris ojaxshh vistavle
0 # 24 октября 2012 в 02:54 0
Batumi dalian galamazda ar apirebt chamoswlas da daswenebas?
0 # 24 октября 2012 в 17:02 0
ki kartvelia.batumshi sektembershi 1kvirashi chamoval,davamtavreb mase zapxuls,me germaniashi stumrat var.ak mudam arvcxovrob.mshoblebtan.
0 # 24 октября 2012 в 21:23 0
batums kargad vicnob.erterti biznes shemosavali gvak mamd.sastumrodan.magram romeli eg saidumloa
0 # 24 октября 2012 в 21:52 0
Shegidliat chwen jgupsi tkweni temebi an potoalbomebi shekmnat