Ra reaqcia geqnebat an ras gaaketebt roca gaigebt ro tqveni shvili an da an daqali ertxel

Автор:
Опубликовано: 1996 дней назад (3 октября 2012)
Блог: Вино
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Ra reaqcia geqnebat an ras gaaketebt roca gaigebt ro tqveni shvili an da an daqali ertxel shecda?
МЫ СПОРТ ДОЛЖНЫ ЗДЕСЬ ВСЕ ПРОСЛАВИТЬ,А АЛКОГОЛЬ ДОЛЖНЫ ОТСТАВИТЬ,,,ПИШИМ И ЧИТАЕМ СТИХИ | «адреналин»
0 # 3 октября 2012 в 14:39 0
dalian dneli mosasmenia,magram is isedac sheshinebuli dardiani ikneba da shen upro ar unda gaumcvavo,unda daamshvido rom
0 # 3 октября 2012 в 14:39 0
yvelaperi kargad ikneba,ogond ptxilad iyos da tavs tavisuplad prenis upleba ar mices.
0 # 8 октября 2012 в 06:12 0
tu namdvilad giyvars da tu dakali sheni sibraze misi siyvarulit unda motoko.
0 # 9 октября 2012 в 15:14 0
gapuchebul sakmes vegar ushveli sheni sibrazit ki mas upro sheashineb da dakargav.
0 # 11 октября 2012 в 04:47 0
zurgs ukan visac ra unda imas aketeben da shishis gamo malaven sheni rom agar sheeshindeba agar dagimalavs da sheni
0 # 12 октября 2012 в 16:04 0
rchevit kargz gzaze sheileba daayeno.
0 # 13 октября 2012 в 04:06 0

chemi da chemze didia da ra reaqciac me meqneba ukve mnishvneloba ara aqvs didia da tavis tavs tviton mixedavs

0 # 15 октября 2012 в 23:37 0
Gaachnia shecdomas,vecdebodi damemshvidebina da rcheva mimeca
0 # 16 октября 2012 в 18:02 0
Tu nanobs yvelapers gavaketeb imis gamo ro tavi damna7aved ar igrdznos
0 # 17 октября 2012 в 08:56 0
aravis gankitxvis ufleba ar gvaqvs,yvelas chveni cxovreba gvaqvs,chvenc vushvebt shecdomebs ucodveli aravin ar vart,me magalitad vapatiebdi,ubralod davarigebdi ro ase ar sheidzleba da agar ganmeordes.
0 # 19 октября 2012 в 12:59 0

nu ganikitxav da ar ganikitxebi............. yvelas tavisi cxovreba aqvs da aravis cxovrebashi charevis upleba ar gvaqvs,aravin icis titveul chventagans risi gaketeba sheulia.........

0 # 24 октября 2012 в 03:49 0
Yvelas tavisi cxovreba aqvs chven aravis gankitxvis upleba ar gvaqvs.